听安万善吹觱篥歌拼音版bob、翻译、综合(李颀)_bob综合体育官网 听安万善吹觱篥歌拼音版bob、翻译、综合(李颀)_bob综合体育官网

bob综合体育官网

当前位置: bob网> 古诗词 > 正文

听安万善吹觱篥歌拼音版bob、翻译、综合(李颀)

2020-05-29 09:38:27  来源: bob网     阅读次数:
字号:

听安万善吹觱篥歌拼音版.jpg

 听安万善吹觱篥歌拼音版bob:

 nán shān jié zhú wéi bì lì , cǐ yuè běn zì qiū cí chū 。

 南山截竹为觱篥,此乐本自龟兹出。

 liú chuán hàn dì qǔ zhuǎn qí , liáng zhōu hú rén wèi wǒ chuī 。

 流传汉地曲转奇,凉州胡人为我吹。

 páng lín wén zhě duō tàn xī , yuǎn kè sī xiāng jiē lèi chuí 。

 傍邻闻者多叹息,远客思乡皆泪垂。

 shì rén jiě tīng bù jiě shǎng , cháng biāo fēng zhōng zì lái wǎng 。

 世人解听不解赏,长飙风中自来往。

 kū sāng lǎo bǎi hán sōu liú , jiǔ chú míng fèng luàn jiū jiū 。

 枯桑老柏寒飕飗,九雏鸣凤乱啾啾。

 lóng yín hǔ xiào yī shí fā , wàn lài bǎi quán xiāng yǔ qiū 。

 龙吟虎啸一时发,万籁百泉相与秋。

 hū rán gèng zuò yú yáng chān , huáng yún xiāo tiáo bái rì àn 。

 忽然更作渔阳掺,黄云萧条白日暗。

 biàn diào rú wén yáng liǔ chūn , shàng lín fán huā zhào yǎn xīn 。

 变调如闻杨柳春,上林繁花照眼新。

 suì yè gāo táng liè míng zhú , měi jiǔ yī bēi shēng yī qǔ 。

 岁夜高堂列明烛,美酒一杯声一曲。

 备注:“傍”通旁,所以读作:páng

 听安万善吹觱篥歌翻译:

 从南山截段竹筒做成觱篥,这种乐器本来是出自龟兹。

 流传到汉地曲调变得新奇,凉州胡人安万善为我奏吹。

 座旁的听者个个感慨叹息,思乡的游客人人悲伤落泪。

 世人只晓听曲不懂得欣赏,乐人就像独行于暴风之中。

 又像风吹枯桑老柏沙沙响,还像九只雏凤鸣叫啾啾啼。

 好似龙吟虎啸同时都爆发,又如万籁齐响秋天百泉汇。

 忽然变作渔阳掺低沉悲壮,顿使白日转昏暗乌云翻飞。

 再变如同杨柳枝热闹欢快,仿佛看到上林苑繁花似锦。

 除夕夜高堂上明烛放光芒,喝杯美酒再欣赏一曲觱篥。

 听安万善吹觱篥歌综合:

 李颀最著名的诗有三类,一是送别诗,二是边塞诗,三是音乐诗。李颀有三首涉及音乐的诗。一首写琴(《琴歌》),以动静二字为主,全从背景着笔;一首写胡笳(《听董大弹胡笳声兼语弄寄房给事》),以两宾托出一主,正写胡笳;这一首写觱篥,以赏音为全诗筋脊,正面着墨。三首诗的机轴,极容易相同,诗人却写得春兰秋菊,各极一时之妙。这首诗的转韵尤为巧妙,全诗共十八句,根据诗情的发展,变换了七个不同的韵脚,声韵意境,相得益彰。

 “南山截竹为觱篥”,先点出乐器的原材料,“此乐本自龟兹出”说明乐器的出处。两句从来源写起,用笔质朴无华、选用入声韵,与琴歌、胡笳歌起笔相同,这是李颀的特点,写音乐的诗,总是以板鼓开场。接下来转入低微的四支韵,写觱篥的流传,吹奏者及其音乐效果,“流传汉地曲转奇,凉州胡人(指安万善)为我吹,旁邻闻者多叹息,远客思乡皆泪垂”,写出乐曲美妙动听,有很强的感染力量,人们都被深深地感动了。下文忽然提高音节,用高而沉的上声韵一转,说人们只懂得一般地听听而不能欣赏乐声的美妙,以致于安万善所奏觱篥仍然不免寥落之感,独来独往于暴风之中。“长飙风中自来往”这一句中的“自”字,着力尤重。行文至此,忽然咽住不说下去,而转入流利的十一尤韵描摹觱篥的各种声音了。觱篥之声,有的如寒风吹树,飕飗作声;树中又分阔叶落叶的枯桑,细叶长绿的老柏,其声自有区别,用笔极细。有的如凤生九子,各发雏音,有的如龙吟,有的如虎啸,有的还如百道飞泉和秋天的各种声响交织在一起。四句正面描摹变化多端的觱篥之声。接下来仍以生动形象的比拟来写变调。先一变沉着,后一变热闹。沉着的以《渔阳掺》鼓来相比,恍如沙尘满天,云黄日暗,用的是往下咽的声音;热闹的以《杨柳枝》曲来相比,恍如春日皇家的上林苑中,百花齐放,用的是生气盎然的十一真韵。接着,诗人忽然从声音的陶醉之中,回到了现实世界。杨柳繁花是青春景象,而此时却不是这个季节。“岁夜”二字点出这时正是除夕,而且不是做梦,清清楚楚是在明烛高堂,于是诗人产生了“浮生若梦,为欢几何”的想法:尽情地欣赏罢。“美酒一杯声一曲”,写出诗人对音乐的喜爱,与上文伏笔“世人解听不解赏”一句呼应,显出诗人与“世人”的不同,于是安万善就不必有长飙风中踽踽凉凉自来往的感慨了。由于末了这两句话是写“汲汲顾影,惟日不足”的心情,所以又选用了短促的入声韵,仍以板鼓收场,前后相应,见出诗人的着意体育。

 这首诗与作者另外两首写音乐的诗(《琴歌》《听董大弹胡笳声兼语弄寄房给事》)最不一样的地方,除了转韵频繁以外,主要的还是在末两句诗人内心的思想感情。《琴歌》中诗人只是淡淡地指出了别人的云山千里,奉使清淮,自己并未动情;《听董大弹胡笳声兼语弄寄房给事》中诗人也只是劝房给事脱略功名,并未触及自己。这一首却不同了。时间是除夕,堂上是明烛高烧,诗人是在守岁,一年将尽夜,不能不起韶光易逝、岁月蹉跎之感。在这样的情况之下,要想排遣这愁绪,只有“美酒一杯声一曲”,正是“对此茫茫,不觉百感交集”之际,无可奈何之一法。这一意境是前二首中所没有的,诗人只用十四个字在最后略略一提,随即放下,其用意之隐,用笔之含茹,也是前两首中所没有的。

 后来李商隐曾有“一杯歌一曲,不觉夕阳迟”之句,北宋晏殊《浣溪沙·一曲新词酒一杯》词中也有“一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台,夕阳西下几时回”之句,取材与用字,都和李颀这两句相同。但同一惘惘不堪之情,李颀以高华的字面,挺健的句法暗表;李商隐则以舒徐的态度,感慨的口气微吟;晏殊则以委婉的情致,摇曳的风调细说。风格不同,却有一脉相通之处,可见李颀沾泽之远。

万博体育app客户端下载趣玩娱乐官网注册bob体育软件下载优发国际网站
网站地图